Missie

Door het levend houden van de herinnering aan de gevallen Amerikaanse soldaten, bezoekers aanzetten tot reflectie over de offers voor vrede en vrijheid. De bezoekers aldus stimuleren een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving.
Het Margraten Memorial Center wil deze missie in een hechte symbiose met de Amerikaanse Begraafplaats Margraten tot uitdrukking brengen door:
•    het persoonlijke verhaal van de in Margraten begraven soldaten te vertellen in de context van WO II op een voor oud en jong appellerende wijze;
•    een vaste expositie in te richten, die dit verhaal toelicht met verschillende stadia van verdieping naar behoefte van de bezoeker;
•    regelmatig wisseltentoonstellingen over verwante thematiek te organiseren of over te nemen; •    lezingen, seminars, workshops, muziekuitvoeringen, en dergelijke, over aan de missie gerelateerde onderwerpen te organiseren samen met diverse partners;
•    een stilteruimte te creëren waarin bezoekers hun eigen beleving en ervaringen kunnen verwerken in woord, geschrift of door middel van reflectie;
•    de relatie met de stichting adoptie graven aan te halen;
•    de band met de regio en het aangrenzende buitenland te koesteren en te intensiveren.