Memorial Center

De aanleiding voor de ontwikkeling van het Margraten Memorial Center is de aanwezigheid van de Amerikaanse begraafplaats. Dit is het primaire bezoekdoel. De ambitie is een museumconcept te realiseren, dat een inhoudelijke verdieping van het bezoek aan de begraafplaats waarborgt. Hiermee zal de bezoekervaring in kwaliteit toenemen en de betekenis van de begraafplaats worden versterkt. Het beoogde Margraten Memorial Center zal dus qua thematiek, sfeer/entourage en beleving aansluiten bij het bezoek aan de begraafplaats.

Centrale onderdelen zijn de bevrijding, de Amerikaanse begraafplaats en de betekenis hiervan voor de nabestaanden, de Stichting Adoptiegraven, de inwoners van de streek en de bezoekers van elders. Door deze accenten krijgt de bezoeker de gelegenheid zich te identificeren met het verhaal van de Amerikaanse bevrijders en kan het Margraten Memorial Center zich krachtig en uniek profileren ten opzichte van de bestaande oorlogsmusea.
Begrippen die daarmee verbonden zijn: herdenken, gedenken, eren, informeren en leren van het verleden. Het Margraten Memorial Center biedt daarom ruimte voor een publieke dialoog. Voor deze dialoog zullen de nieuwste interactieve media worden ingezet.

Het bestuur ontwikkelt, in samenspraak met creatieve en ervaren mensen uit ontwerp- en museale wereld, het inhoudelijk concept voor het Margraten Memorial Center. De concepten van vergelijkbare musea  in Europa worden daarbij betrokken (bijvoorbeeld Colleville-sur-Mer, Vercors, Flanders Fields). De landschappelijke inpassing van het paviljoen vormt een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van het architectonische- en inhoudelijk concept.
In de conceptontwikkeling wordt synergie met de Zuid-Limburgse samenleving nagestreefd. Er is nog veel informatie voorhanden over de aanleg van de begraafplaats, over de bevrijding en over de levensverhalen van de begraven soldaten en hun familie. De informatie is verspreid aanwezig en dient gebundeld te worden. Dit is urgent nu de naoorlogse generatie op leeftijd begint te geraken.